Dataskyddsbeskrivning

 

Lumise Ab dataskyddsbeskrivning

 

Lumise samlar upp uppgifterna om sina kunder och webbutikens användare, för att kunna erbjuda åt sina kunder den bästa möjliga serviceupplevelsen. Kunduppgifterna används bl.a. för att leverera en trygg service samt för att utveckla webbutiken och kundtjänstkvaliteten.

Lumise respekterar kundernas integritet, och använder de samlade personuppgifterna bara för de ändamålen som beskrivits i denna dataskyddsbeskrivning. Lumise varken säljer eller överlämnar kunduppgifterna vidare i andra sammanhang än beskrivits i den sjunde punkten i den här beskrivningen.

Enligt i maj 2018 ikraftträdande GDPR-förordningen har personregisterföraren en plikt att informera de registrerade om hanteringen av deras personuppgifter. Denna beskrivning fyller GDPR-förordningens informeringsplikten. Kunden måste godkänna denna dataskyddsbeskrivnings villkor för att kunna använda Lumise Ab:s service.

 

 

1. Den registeransvarige

 

Lumise AB (finska organisationsnummer 2548487-3)

Kontaktuppgifter:
Teollisuustie 17
96320 Rovaniemi, Finland

Kontaktuppgifter i ärenden som handlar om registret:
Tel. 031-311 05 11
E-mail: info@lumise.se

 

2. De registrerade

 

Till registret hör alla Lumise Ab:s kunder, som har skrivit in som webbutikens kunder eller som har gjort en beställning. Till registret hör även de människorna, som har tagit kontakt till Lumise Ab:s kundtjänst via webbutik, telefon, e-mail eller affären och lämnat sina uppgifter vid beställningen eller kontakten.

De e-mailadresserna som lämnats vid nyhetsbrevbeställningen samlas i ett annat register, som används för marknadskommunikationen.

 

3. Ändamål med behandling av personuppgifter

 

Personuppgifternas uppsamling och behandling grundar sig på:

•    kundens egna samtycke
•    den registrerade kundrelationen mellan Lumise och kunden
•    Lumise Ab:s skyldigheter som anknyter till beställningar


Ändamål med behandling av personuppgifter


Personuppgifterna behandlas bara för nedan nämnda, i förväg definierade ändamål: 

•    för att kunna sköta kundrelationer och underlätta kontakten
•    för att kunna behandla, leverera och arkivera beställningar
•    för att förvara köphistorian för möjliga produktåterlämningar och garantibehandlingar
•    för att förhindra missbruk
•    för att utveckla kundupplevelsen och kundtjänstkvaliteten
•    för att utveckla företagets egna verksamhet och service
•    för att producera riktade innehåll, kommunikation och marknadsföring
•    för att sammanställa statistik

 

4. Registrets datainnehåll

 

Kundregistret innehåller följande uppgifter:

•    Identifikationsuppgifter, liksom för- och efternamn
•    Kontaktuppgifter, liksom adress, e-mailadress och telefonnummer
•    Köphistorian: bl.a. de beställda varorna och prisuppgifterna, leveransadress, betalningssätt och leveransvillkor
•    Kontakthistorian och bandupptagningar om samtalen som förts via telefon, e-mail eller internet

 

5. Registrerades rätter

 

De registrerade har följande rätter, vars utövande gällande begäran måste riktas till adressen info@lumise.se.

•    Granskningsrätt
•    Rätt att korrigera uppgifterna
•    Rätt att motstå behandling av uppgifterna
•    Förbud mot direkt marknadsföring  
•    Rätt att ta bort uppgifter
•    Rätt att återkalla samtycke
•    Besvärsrätt

Dataombudsmannens kontaktuppgifter: http://www.tietosuoja.fi/sv/index/yhteystiedot.html

 

6. Regelmässiga uppgiftskällor

 

Kunduppgifterna fås regelmässigt:

•    enligt kundens själv inmatade uppgifter vid registrering, beställning eller beställning av nyhetsbrev
•    på grund av kontakten som kunden själv har tagit. Kontakten kan ske via telefon, e-mail, chat, Messenger eller andra internetapplikationer.
•    med hjälp av erfarenhetsförfrågor eller -intervjuer som kunden har tagit del i

 

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

 

Vi utlämnar några essentiella uppgifter till tredje parter för att fullgöra plikter som gäller leveransen av beställningar. Tredje parter är:

• logistikpartners, som levererar försändelsen till kundens utvalda ställe
• fakturaoperatörer
• produktens leverantörer, när det gäller direktleveranser
• tullen, när man handlar skattefritt
• inkasseringsbolag, när fakturan förfaller och flyttas till inkassering

Våra samarbetspartners har bundit sig att följa GDPR-förordningens krav.
Vid behov utlämnar vi uppgifter även av myndighetsföreskrift, falls lagstiftning det kräver.

 

8. Behandlingens varaktighet

 

•    Personuppgifter behandlas regelmässigt så länge, som kundrelationen är giltig
•    Till nyhetsbrevlistan registrerade kan avlägsna sig från registret genom länken som skickas med varje nyhetsbrev

Kunden kan be sina personuppgifters anonymisering eller uteslutande från vårt register. För en del av uppgifterna kan lagstiftning ställa plikter för en längre förvaring (bl.a. bokföringslag samt konsumentskyddslag).

 

 

9. Personuppgifternas behandlare

 

Tillgång till personuppgifterna har endast Lumise Oy:s egna medarbetare, som är utbildade att behandla personuppgifter tryggt och ansvarigt. Om det finns andra tillfälliga behandlare som måste ha tillgång till uppgifterna, ska vi göra ett avtal som garanterar, att personuppgifterna behandlas enligt GDPR-förordningen.  
Alla personuppgifterna i registret är skydda från otillbörligt bruk och servrarnas dataskydd är på en hög nivå. Utskrifter och arkiv bevaras i låst och med trygghetskameror utrustat utrymme, vilket bara Lumise Oy:s egna medarbetare har tillträde till. 

 

10. Översändande av uppgifter utanför EU

 

Personuppgifter översänds inte utanför EU än bara i undantagsfall. Undantagsfall gäller bara beställningar som kommit utifrån EU, då transportuppgifterna måste översändas till logistikbolagen för att möjliggöra leveransen.  

 

11. Användning av cookies

 

I Lumise Oy:s webbutik används cookies (små textfiler placerade i apparaten) för att samla uppgifter.  Med cookies kan man samla t.ex. från vilken sida användare har anlänt till webbutiken, vilka sidor han har bläddrat, vilken webbläsaren han använder samt vilken IP-adress hans dator har. Med hjälp av cookies kan vi bl.a. visa reklamer som grundar sig på användares intressen och analysera, hur väl vår webbutik och sidorna fungerar. Med hjälp av cookies samlade uppgifter utnyttjas även för statistiksyfte.
Med hjälp av cookies samlade uppgifter sätts inte ihop med kundregisteruppgifter. Webbutikens kunder har en möjlighet att förhindra användning av cookies genom att förändra webbläsarens inställningar så att webbläsaren inte tillåter sparande av cookies. Förbud att använda cookies kan ändå förhindra utnyttjande av några webbutikens funktioner.

 

12. Automatiskt beslutfattande och profilering

 

Vi använder inte uppgifterna för automatiskt beslutfattande eller profilering.

 

13. Förändring av dataskyddsbeskrivningen

 

Då vår service utvecklar sig och lagstiftningen förändrar sig eller preciseras håller vi rätten att förändra denna dataskyddsbeskrivning. Betydande förändringar informeras för alla servicens registrerade användare i samband med villkorens uppdatering.

 

Uppdaterad 21.5.2018.